Altın Kapak Projesi Akülü Araç Müracat Form ve Dağıtım Şartları

197
AKÜLÜ ENGELLİ ARACI MÜRACAAT VE DAĞITIM ŞARTLARI

Başvuru süresi 09 – 31 Temmuz 2015

AKÜLÜ ENGELLİ ARACI MÜRACAAT VE DAĞITIM ŞARTLARI

1) Akülü tekerlekli sandalye almak isteyen kişiler; Talep dilekçesi, Özürlü Sağlık Kurulu Raporu, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve İkametgâh Formu ile Bursa Kent Konseyi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.
2) Akülü tekerlekli sandalye almak isteyen kişiler 9 -70 yaşları arasında olmalıdır (9 ve 70 yaş dâhil).
3) Akülü tekerlekli sandalye almak isteyen kişilerin Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda “akülü tekerlekli sandalye kullanabilir” ifadesi varsa, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan temin edilebileceği için müracaatları kabul edilmeyecektir.
4) Gelir durumu iyi olan, koltuk değnekleri ile yürüyebilen ve Bursa ili dışında ikamet eden kişilerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
5) Müracaatların başlangıç ve bitiş tarihleri Bursa Kent Konseyi internet sitesinde yayınlanacaktır.
6) Akülü Tekerlekli Sandalye Dağıtım Komisyonu; Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Başkanlığında olmak üzere, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürü, Engelliler Şube Müdürü, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü, Huzurevi Şube Müdürü, Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yürütme Kurulunca belirlenen beş kişi, SOMER tarafından belirlenen bir kişiden oluşur.
7) Akülü Tekerlekli Sandalye Dağıtım Komisyonu, yapılan müracaatları inceleyip araç dağıtım kurasına katılacakları belirler.
8) Akülü Tekerlekli Sandalye Dağıtım Komisyonunca belirlenen müracaatlar içinden, dağıtılacak akülü tekerlekli sandalye sayısı kadar kişiyi tespit etmek amacıyla, Komisyon tarafından müracaatçıların huzurunda kura çekilir.
9) Kurada kazananlara akülü tekerlekli sandalyeleri teslim tutanaklarıyla teslim edilir. Kurada kazanamayanlar, bir sonraki akülü tekerlekli sandalye dağıtımı kurasının otomatik müracaatçıları arasında yer alırlar.

12/02/2013 tarihinde gerçekleşen Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısında karar alınmıştır.

——————————————————————————————————————————————-

Başvuru süresi 09 – 31 Temmuz 2015

Başvurular başvuru formu doldurularak ve gerekli belgeler eklenerek elden teslim edilmelidir.

Başvuru noktaları
1-Bursa Kent Konseyi
2-Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürlüğü
3-Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
4-Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü
5-Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü