Hakkımızda

ENGELLİLER MECLİSİ NEDİR?

Engelliler Meclisi; katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında; düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan ve kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren demokratik bir platformdur.

ENGELLİLER MECLİSİ AMACI?

Engellilerin toplum içinde eğitim ve üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve toplumsal yaşam içerisinde daha fazla yer almalarının sağlanması amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.

ENGELLİLER MECLİSİ NE YAPAR?

Engelliler Meclisi;

  • Uzlaşma ortamı içerisinde, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak üretilmesine ve öncelikli sorunların belirlenerek, bunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlar.
  • Engelliyi sosyal ve kültürel hayatın içerisine çekmek engelliye ve ailelerine yasal hakları hakkında bilgi vermek
  • Sorunlarına çözüm yolları üreterek kendilerinin aktif olmalarını sağlamak
  • Engelliyi topluma anlatarak arada köprü oluşturmaktır.

Yürütme Kurulu
Engeller Meclisinin Çalışma Yönergesi
Çalışma Grupları