İŞ’TE OTİZM ÇALIŞTAYI

747

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce yürütülen Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen “Otizmli Gençlerin Üretkenliğinin Arttırılması ve İşgücü Piyasasına Geçişlerinin Desteklenmesi (OTİGED)” projesi çalışmaları kapsamında “Dünya Otizm Farkındalık Günü” dolayısıyla İş’te Otizm Çalıştayı, OTİGED AUTİSM CAN WORK (Otizimliler çalışabilir) başlığı ile 31/03/2022 tarihinde Almira Hotel’de gerçekleştirildi.

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün koordinatörü olduğu projede; özel sektör, üniversite, vakıf, özel istihdam bürosu, eğitim ve danışmanlık akademisi ve yazılım firmasını temsilen Türkiye, İngiltere, Fransa ve Hollanda’dan olmak üzere toplamda 4 ülkeden 7 proje ortağı bulunan proje 31 Aralık 2020 tarihinde başlamış olup 29 Haziran 2023 tarihinde sona ermesi planlanıyor.

Engelliler Meclisimizden temsilci olarak yönetim kurulu üyesi Uğur SAÇINTI ve Kolaylaştırıcımız Samet ŞAHİN’in katıldığı çalıştay da öğlenden önce Proje Sunumu, Projenin “Analiz Çalışması ve Politika Araştırma Raporu”, OTİGED Projesi 1. Fikri Çıktı Çalışması “İş Koçları ve Diğer Profesyoneller için Eğitim Modülü Programı” Sunumu, “Otizmli Bireyler İşgücünde” Uygulaması Sunumu yapıldı. Öğlen yemeğinin ardından devam eden çalıştay da gruplara ayrılarak katılımcıların, Mesleki Eğitim ve İşe Hazırlama, Yasal Düzenlemeler ve Sosyal Politika, Kurumlar Arası İş Birlikleri (Kamu-Özel-STK-Meslek Odaları vd., Sektörel İstihdam (Sanayi, Hizmet ve Kamu), İşe Yerleştirme ve İzleme, İstihdamın Önündeki Engeller ve Sürdürülebilir İstihdam Politikaları konularında tartışarak vardıkları sonucu sunmaları istendi.

Sürdürülebilir çıktılar üretmesi için hem yurt içinde hem de yurt dışında aktif paydaşların bulunması ve sürecin iş birliği içerisinde yürütülmesi otizmli bireylerin istihdamlarına kalıcı bir şekilde katkı sunması beklenen proje için koordinatör kuruluşu ve paydaşları tebrik eder. Engelli bireylerin üretkenliğinin artırılması ve istihdama geçişlerinin desteklenmesi için böyle projelerin hayata geçmesinden memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isteriz.

Engelliler Meclisi Basın ve Tanıtım Çalışma Grubu