Gören Göz Cihazı için başvuru koşulları

312

Gören Göz Cihaz Başvuruları Başlıyor

Görme engellilerin gitmek istedikleri yere ulaşmalarını sağlayan Gören Göz cihazları için 2014 yılı kapsamında 19 ilde başvurular başlıyor. Gören Göz cihazları için Adıyaman, Antalya, Artvin, Aydın, Bingöl, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Gümüşhane, Iğdır, Kahramanmaraş, Karaman, Konya, Mardin, Şanlıurfa ve Yozgat dahil toplam 19 ilde dağıtılmak üzere başvuru alınacak.

Gören Göz cihazı, görme engellilerin ulaşmak istediği yere sesli komutlar yardımıyla yürüyerek ve/veya otobüs, metro gibi toplu taşım araçlarını kullanarak gidebilmesi amacıyla donanım ve yazılımdan oluşan ve GPS alıcısına gelen koordinat bilgilerinin sayısal harita yardımıyla işlenmesiyle görme engelliyi sesle veya tuşla gitmek istediği adrese doğru yönlendirecek olan bir cihazdır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen ve görme engellinin bilgi çağının getirmiş olduğu yeniliklerden faydalanması amacıyla hazırlanan Gören Göz cihazları sahip olduğu navigasyon özelliği sayesinde görme engellilerin erişilebilirliğini kolaylaştırmak üzere tasarlandı.

Gören Göz Cihazları görme engellilerin gitmek istedikleri yere yürüyerek veya otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanaraksesli komutlar yardımıyla daha kolay ve hızlı bir şekilde gidebilmesi amacıyla tasarlandı. Güncellenen yeni yazılım ve cihazla birlikte 2014 yılında dağıtımı planlanan 5.000 gören göz cihazının dağıtımı için başvurular 3 Mart 2014 tarihinden itibaren başlıyor. Gören Göz cihazları için Adıyaman, Antalya, Artvin, Aydın, Bingöl, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Gümüşhane, Iğdır, Kahramanmaraş, Karaman, Konya, Mardin, Şanlıurfa ve Yozgat olmak üzere toplam 19 ilde ikamet eden veya bu illerde üniversite eğitimi gören görme engelli vatandaşlar 3 Mart 2014 tarihinden itibaren söz konusu illerde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabilecekler.

Teslim edilen evraklar görevli personel tarafından incelenerek başvuru kaydı ile kontrol edilmesini müteakiben başvurular onaylanacaktır. Başvuruların kabul edilmemesi halinde ilgililere bilgi verilecektir. Cihazlar başvuru tarihi esas alınarak teslim edilecek olup, cihazın görme engelli vatandaşlara dağıtımı Bakanlığımız il müdürlükleri aracılığı ile sağlanacaktır.

Gören Göz Cihazı almak üzere başvuruda bulunan kişilerin cihazlarını alacakları yer ve tarih bilgileri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının web sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca kişiler bu internet adresinden TC Kimlik Numaraları ile başvurularının onaylanıp onaylanmadığını ve işlemlerinin hangi aşamada olduğunu da öğrenebileceklerdir.

Gören Göz Cihazı için başvuru koşulları:

·  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

·  15 ve üzeri yaş grubunda bulunmak.

·  Görme özrünü belirten 16.12.2010 ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlülük ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak alınan Özürlü Sağlık Kurulu Raporuna göre görme özrüne ilişkin tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %80 ve üzerinde olmak.

·  Görme özürlünün birden fazla özrünün olması halinde görme özrüne ilişkin oran dikkate alınacaktır.

·  Gören göz cihazını kullanmaya engel teşkil edecek işitme, zihinsel veya el ve parmaklarını kullanmayacak derecede ortopedik özrü bulunmamak.

·  Görme özürlünün dağıtım yapılacak olan 19 ilinde ikamet etmesi veya bu illerdeki üniversitelerde eğitime devam ediyor olması gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

·  Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslını ibraz etmek şartıyla)

·  Özürlü sağlık kurulu raporu fotokopisi (Aslını ibraz etmek şartıyla)

·  İkametgâh belgesi. (Bu belge TC kimlik numarası ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerince MERNİS veri tabanından alınacak)

·  Dağıtım yapılacak illerdeki üniversitelerde eğitime devam eden görme özürlü öğrencilerin öğrenim gördüğüne dair ilgili üniversiteden alacağı belge.